Språkordböcker online

”skala” – Engelsk översättning – ”skala” på engelska

Mycket väl godkänt Pass with special distinction Väl godkänt Pass with distinction Godkänt Pass. A1 Moderna språk, språkval Modern languages, CEFR min. Ämnen i specialskolan Engelska för döva och hörselskadade English for the deaf/hearing impaired Moderna språk för döva och hörselskadade Modern languages for the deaf/hearing impaired Rörelse och drama Movement and drama Svenska för döva och hörselskadade Swedish for the deaf/hearing impaired Teckenspråk för döva och hörselskadade Sign language for the deaf/hearing impaired Engelska för döva och hörselskadade elever med utvecklingsstörning English for deaf/hearing impaired pupils with learning impairments Kommunikation för döva och hörselskadade elever med utvecklingsstörning Communication for deaf/hearing impaired pupils with learning impairments Rörelse och drama för döva och hörselskadade elever med utvecklingsstörning Movement and drama for deaf/hearing impaired pupils with learning impairments Svenska för döva och hörselskadade elever med utvecklingsstörning Swedish for deaf/hearing impaired pupils with learning impairments Teckenspråk för döva och hörselskadade elever med utvecklingsstörning Sign language for deaf/hearing impaired pupils with learning impairments. Begrepp för översättning av betyg – utbildning som startade före ht 2011 (Gy 2000) Pdf, 83 kB. A2 Modersmål Mother tongue tuition Musik Music Naturorienterande ämnen Science studies Biologi Biology Fysik Physics Kemi Chemistry Samhällsorienterande ämnen Social study subjects Geografi Geography Historia History Religionskunskap Religion Samhällskunskap Civics Slöjd Crafts Svenska Swedish Svenska som andraspråk Swedish as a second language Teckenspråk för hörande Sign language for the hearing Teknik Technology. ●Dokumentöversättningar (grupp): ${teamDocuments}. Skoltermer på engelska kan behövas till exempel när betyg ska översättas till engelska. På andra språk: Spanska | Franska | Portugisiska | Italienska | Tyska | Nederländska | Polska | Rumänska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska. Specialskolan följer i övrigt grundskolans kursplaner. (Pdf, 122 kB) Ämnen och kurser före 2011 (Gy 2000) Pdf, 106 kB. Skollagen The education act Skolförordningen Compulsory school ordinance Betyg Grades Slutbetyg (hela betygsdokumentet) School leaving certificate Slutbetyg (enstaka ämne) Final grade Datum för utfärdande Date of issue Skola och kommun School and municipality Efternamn Family name Tilltalsnamn Given name Personnummer National ID number Högsta årskurs eleven genomgått Highest school year completed by the pupil Ämne/Ämnesblock Subject/Subject block Rektor Principal, Head (Headmaster/Headmistress) Rektor Blixt Mr. (Pdf, 106 kB) Översättning av gymnasieskolans tidigare linjer samt betygsmall för linjebetyg (Lgy 70) Pdf, 3 MB.

SKALA – engelsk översättning – svenskt-engelskt lexikon – Skoltermer på engelska

Begrepp vid översättning av gymnasiebetyg Pdf, 145 kB. Bild Art Engelska English Hem- och konsumentkunskap Home and consumer studies Idrott och hälsa Physical education and health Matematik Mathematics Moderna språk, elevens val Modern languages, CEFR min. Engelsk terminologi för gymnasieutbildningar som startat före 1 juli 2011. (Pdf, 83 kB) Ämnen och kurser före 2000 (Gy vux 94) Pdf, 122 kB. ●Dokumentöversättningar: ${userDocuments}. Blixt, principal (headmaster) Rektors underskrift Principal´s signature Huvudman Organiser Kommunal huvudman Municipality organiser Fristående huvudman Organiser of the independent school (owner) Eleven har avslutat sina studier enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 och därvid erhållit följande betyg The pupil has completed his/her education in accordance with the Curriculum for the compulsory school, preschool class and the leisure-time centre 2011 and has obtained the following grades Eleven har inte nått målen för slutbetyg, jämför 7 kap. 9 § grundskoleförordningen (betyg enligt Lpo 94) The pupil has not attained the goals for the final grade, see Chap 7, Art 9 of the compulsory school ordinance Underlag för bedömning av elevens kunskaper saknas på grund av frånvaro jfr skollagen 10 kap. 18 § No grade given because of absence, see Chap 10, Art 18 Education Act. Visste du att alla våra lexikon är dubbelriktade? Bild Art Engelska English Hem- och konsumentkunskap Home and consumer studies Idrott och hälsa Physical education and health Matematik Mathematics Modersmål Mother tongue tuition Musik Music Naturorienterande ämnen Science studies Samhällsorienterande ämnen Social study subjects Slöjd Crafts Svenska Swedish Svenska som andraspråk Swedish as a second language. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Curriculum for the compulsory school, preschool class and the leisure-time centre 2011 Läroplan för grundsärskolan 2011 Curriculum for the compulsory school for pupils with learning disabilities 2011 Läroplan för sameskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Curriculum for the Sami school, preschool class and the leisure time centre 2011 Läroplan för specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Curriculum for compulsory special needs school, preschool class and school-age educare 2011. (Pdf, 145 kB).

(Pdf, 81 kB). Detta betyder att du kan slå upp ord på båda språken samtidigt. Fler översättningar i svensk-tyska lexikon. Här finns information om hur du översätter vanliga termer, skolämnen och betygsbeteckningar till engelska. (Pdf, 3 MB) Nationella program och grenar före 2011 (Gy 2000) Pdf, 81 kB.

Synonymer (svenska) till ”skala”: Användningsexempel

Leave a Reply